16 Haz 2013

Ayna

Türkiye'nin bu kadar zıtlığı içerisinde barındırabilmesi inanılır gibi değil...

En basitinden kişi başı yıllık geliri onbin doların üzerine çıkartmakla övünen başbakanımızı, yıllık geliri bunun çok altında olanların desteklemesi ve çok üstünde olanların da çoğunlukla desteklememesi durumu...

Dünyada muhalefet ve sol cenahın düşük gelirli insanlardan oy alamadağı birkaç ülkeden biriyiz olsa gerek...

Ve bu yıllardır böyle...

Şimdi hal böyle iken, iktidar partisine oy veren insanları " koyun" diye tabir etmek ve bu insanları, oylarını kömür veya buzdolabı karşılığında satmak ile suçlamak hiç adil değilmiş gibime geliyor....

Yaşam savaşı veren, her ay evine alacağı erzak miktarını ölçüp biçerek satın alan insanları, bu tarz bir faydacılık ile suçlamak, sadece kendi kompartımanında yaşayan insanları tanıyan ve geri kalanın hayatı ile ilgili en ufak bir bilgisi olmayan birinci sınıf yolcularının tepkisidir....

Ülkemizde yaşayan ve hem yaşam tarzı hem de sosyo kültürel yapısı ile yüzünü batıya dönmüş insanların hem kürt sorununa yıllar boyu gösterdiği tepki, hem de muhafazakar ve dar gelirli insanlara bakış açısı yapıcılıktan uzak, mevcut durumu korumaya yönelik orta vadede kaybetmeye mahkum bir vizyondur.

Kim ne derse desin, dünyada demokrasi ve insan hakları konusunda üst standartları yakalamış tek bölge Avrupa Birliği sınırları ile kısıtlıdır. Bu üst düzey standartlar da varlığını, yüzyıllar boyu Asya ve Afrika'dan bölgeye akan ucuz işgücü ve sermayeye borçludur.

Geri kalan tüm coğrafyalarda halkların temel yaşam enerjileri hayatta kalabilecekleri parayı kazanmaya yöneliktir.

İleri düzeyde demokratik ve tüm nüfusumuzun aydınlanmış olduğu bir ülkede yaşamak hepimizin rüyası olmalıdır, şüphesiz!

Ancak kendinden olmayanı ötekileştiren bir zihniyete aynı dilde cevap vermek, aydınlanmayı değil, ötekileştirmeyi pekiştirmeye hizmet eder.

Ki bu da, onlarca yıldan beri süregelen hataların derinleşmesinden başka bir şeye hizmet etmez.

Kendi halkını üç beş yüzyıl yapılmış sömürgeleştirmeden beslenen Anglosaksonlardan ziyade, coğrafyasındaki ve dünyanın geri kalanındaki benzerleri ile mukayese etmek daha sağlıklı olacaktır...


2 yorum: